Plataforma cos obxectivos principais de posta en valor, preservación e protección do patrimonio nos seus aspectos cultural, ecolóxico, lúdico e paisaxístico, a promoción de aproveitamentos económicos sostibles e a divulgación do coñecemento de Monte Neme.